kiadvány oldalanként
A művészet története sorozat
A Corvina sorozata tizenhat gazdagon illusztrált kötetben mutatja be az építészet és a képzőművészet történetét az ókortól napjainkig, kiváló olasz szerzők tollából. Az utolsó, kiegészítő kötet a magyarországi művészet régóta várt friss, olvasmányos és korszerű összefoglalása a honfoglalástól napjainkig, több mint 500 látványos reprodukcióval, neves magyar művészettörténészek munkájaként.
A kötetek egyes fejezetei műelemzésekkel, valamint egy-egy téma vagy műfaj sajátosságait összefoglaló kitekintésekkel segítik az olvasót az adott korszak megismerésében.
Susanna Buricchi
A XVI.században párhuzamosan élte fénykorát Firenze
és
Velence művészete, a pápák pedig Rómába csábították a
legnevesebb művészeket és elkezdték kialakítani a
város újkori képét. Az elvándorolt itáliai mesterek
és
Dürer jóvoltából a reneszánsz hamarosan egész
Európában elterjedt, eközben Firenzében a manierizmus
lett az uralkodó stílus a század közepére.
A `magas` művészet főbb áramainak és a korszak
emblematikus alkotásainak bemutatása mellett olyan
részterületeket, mint a majolikaművészet,
kertépítészet vagy a ruhaviseletek, ismerhetünk meg.
406 oldal
6000 Ft
CARTOCCI, ALICE; ROSATI, GLORIA
A kötet történelem előtti kortól a görög-római
művészet elterjedéséig tekinti át az egyiptomi
művészet történetét. A kiemelkedő építészeti,
szobrászati és festészeti alkotások mellett tárgyalja
az állam, a társadalom és a vallás alakulását. A
szöveget rengeteg kép és rajz egészíti ki, így
varázsolva az olvasó szeme elé egy 2000 éve eltűnt
kultúra változatos, máig élőnek ható képét.
360 oldal
6000 Ft
Bellák Gábor - Jernyei Kiss János - Keserü Katalin - Mikó Árpád - Szakács Béla Zsolt
A IX. század vége óta, amikor a magyarok letelepedtek a Kárpát-medencében, nem egyszer megváltozott az ország államformája, fővárosa, lakóinak összetétele, sőt maga az elhelyezkedése és a mérete is. A mindenkori Magyarország művészetét azonban jobbára ugyanazokkal a stílustörténeti fogalmakkal írhatjuk le, mint amelyeket a nyugat-európai művészet történetéből jól ismerünk. Az újdonságok többnyire uralkodói, egyházi kezdeményezésre jelentek meg az országban, minden korszakban találunk azonban valamilyen egyedi jelenséget, mint például a középkori falképek Szent László-legenda-ábrázolásai, az egész reneszánszon végigvonuló Mátyás-szimbolika, vagy a barokk vidéki rezidenciák egyik változata, a Grassalkovich Antal gödöllői kastélyáról elnevezett Grassalkovich-típus. A XIX. században itthon is megerősödött a nemzeti kultúra iránti igény, s hamarosan soha nem látott művészeti fellendülés következett, a XX. század első felében pedig már a világ élvonalába tartozó alkotások születtek, főként a fotó- a plakát-, illetve az iparművészet területén. 1948-tól speciális helyzetet eredményezett, hogy a művészek nagy része a tiltott vagy a tűrt kategóriába szorult, és munkáit csupán félhivatalos kiállítóhelyeken mutathatta be, egészen a rendszerváltás bekövetkeztéig.

A kötet öt neves művészettörténész szerzője - Bellák Gábor és Mikó Árpád (Magyar Nemzeti Galéria), Jernyei Kiss János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Keserü Katalin (ELTE), valamint Szakács Béla Zsolt (PPKE és CEU) - nehéz feladatra vállalkozott. Több mint tizenegy évszázad művészetének történetét adják közre egyetlen kötetben, a festészet és a szobrászat mellett az építészet, a fotográfia, az iparművészet, illetve a XX. században a helyébe lépő design meghatározó áramlatait is figyelemmel kísérve.
400 oldal
10000 Ft
384 oldal
7000 Ft
Eliana Princi
A XX. század hajnalán gyökeresen megváltozik a művész - különösen az avantgárd művész - szerepe. Feladata immár nem a valóság ,,megszépítése", hanem az, hogy kíméletlenül leleplezze és kigúnyolja a társadalom képmutatását. A múlttal való szakítás jegyében a század első felében jó néhány csoport és kiáltvány születik egymással párhuzamosan: kivétel nélkül az új kirobbanó erejű akarása hatja át őket. A legfontosabb stílusirányzatok (expresszionizmus, kubizmus, futurizmus, absztrakt művészet, dadaizmus, szürrealizmus) mind-mind a maguk sajátos hangján, sokszínűen átalakítják a művészet arculatát. Olyan alkotók (Kandinszkij, Matisse, Boccioni, Marinetti, Picasso, Braque, Léger, Mondrian, De Chirico, Carra, Miró, Magritte, Dalí és mások) tevékenykednek ebben az időszakban, akik - életművük máig tartó hatásával - meghatározó alakjaivá válnak a XX. századi kultúrának.
408 oldal
7000 Ft
Giulia Marrucchi-Elena Nesti-Cristina Sirigatti
A kötet a gótikus művészettel foglalkozik, megszületésétől (amely Franciaországhoz köthető) kibontakozásáig és Európa-szerte való elterjedéséig. A könyv bemutatja a legnevezetesebb, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban található építészeti emlékeket (katedrálisokat, templomokat, világi épületeket). Emellett szemléletes képet kapunk a XII-XIV. század festészetéről, szobrászatáról és iparművészetéről, valamint a kor fontosabb művészeinek gazdag életpályájáról is.
432 oldal
7000 Ft
A korai reneszánsz művészetét bemutató kötet az 1400-es évekbe, azaz a XV. századba kalauzolja az olvasót, elénk tárva az építészet, festészet, szobrászat és iparművészet legjellegzetesebb alkotásait. Gyökeresen új születik meg ebben az időszakban a művészetben, és az ember lesz a mérce, ő kerül az ábrázolás középpontjába. A kitekintés felöleli az európai udvarok művészetét, a nemzetközi gótikának nevezett stílusirányzatot, az itáliai városállamokban kibontakozó, az ókori kultúra felfedezésén alapuló ún. quattrocentót - amelyet olyan mesterek neve fémjelez, mint Brunelleschi, Donatello, Masaccio vagy Leonardo -, de szó esik a németalföldi festészet fénykoráról is, köztük olyan alkotókról, mint Jan van Eyck vagy Rogier van der Weyden. Részletesebben esik szó a korszak néhány főművéről, így többek között Alberti néhány épületéről, Donatello szobrairól vagy Botticelli és Leonardo festményeiről.
432 oldal
7000 Ft
Giulia Marrucchi - Riccardo Belcari
Jelen kötet az ókeresztény művészettől a román korig
terjedő, mintegy 1200 év művészetével foglalkozik.
Először azt vizsgálja, miként bontakozott ki a
katakombák mélyében a keresztények művészete, majd a
bizánci kor legjelesebb V–VI. századi emlékeivel
ismerkedhetünk meg, majd rövid kitérő következik a
kopt – a keresztény vallású egyiptomi – művészetre. A
következő fejezet a kora középkori udvari és
kolostori művészetet tárgyalja, kitérve a
longobárdok, a Merovingok és a vizigótok kultúrájára,
az írországi kolostorokban kibontakozó tevékenységre
(miniatúrák), az úgynevezett karoling reneszánsz
időszakára, az Ottó-korra és az itáliai festészet
kialakulására. Ezután szemléletes képet kaphatunk a
román stílus európai elterjedéséről. Az utolsó
fejezet a XI–XIII. századi itáliai festészet
legfontosabb emlékeit tárja elénk.
432 oldal
6000 Ft
David Bianco - Lucia Mannini - Anna Mazzanti
A XIX. század derekán feltalálják a fényképezést. A
festők végre magát a valóságot figyelhetik meg, de
nem azért, hogy másolják, hanem hogy értelmezzék.
Falatozás a szabadban, lóverseny, táncosnők – az
impresszionisták (Manet, Monet, Degas, Renoir stb.)
festményei a kor társadalmának eleven, friss és
szokatlan képét közvetítik számunkra. Eközben Cézanne
a látványt alkotó geometriai struktúrákat kutatja,
Párizsban megépül az Eiffel-torony, New Yorkban
magasba szöknek az első felhőkarcolók, a csillogó
városi élet pedig az art nouveau kifinomult
stílusában találja meg kifejezési eszközét. Csakhogy
a belle époque ragyogó fényei mögött újraélednek a
belső kínok, az egzisztenciálisan rossz közérzet:
ennek szószólói Vincent van Gogh és Paul Gauguin, a
nabis mozgalom festői és Henri Rousseau, a vámos.
Aligha véletlen, hogy a század utolsó pillanatait
Munch Sikolya hatja át és szaggatja darabjaira.
384 oldal
6000 Ft
Stefano Giuntoli - Tatiana Pedrazzi
384 oldal
6000 Ft
Jan Brokken
Fordította: Bérczes Tibor
1944. október 10-én meghal egy német katona egy csöppnyi holland faluban nem messze Rotterdamtól, amit iszonyú megtorlás követ: hét holland férfit végeznek ki, családjukat elűzik, házukat felgyújtják....
Szelényi Iván
,,Illiberális politikusok, tessék vigyázni: nincs veszélyesebb, mint egy másként gondolkodó (netán anti-politikus) fiatal, akit nem lehet szellemi kerítések közé zárni."
Szelényi Iván szociológus...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ