kiadvány oldalanként
Tudástár sorozat
Sisa József
A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi István téren álló székháza Budapest egyik reprezentatív középülete, a magyar tudományosság jelképpé nemesült foglalata. A palota a maga korában a neoreneszánsz stílustörekvés úttörő és nagyszabású alkotása volt, amely a magyar főváros építészeti fejlődésére is hatást gyakorolt. Belsejének elegáns architektúrája, főbb termeinek festészeti és szobrászati díszítése méltó az épület rendeltetéséhez.
32 oldal
1800 Ft
B. Szabó János
A Corvina kiadásában megjelent <i>A mohácsi csata</i> című nagysikerű könyv szerzője, B. Szabó János hadtörténész újabb munkájában ezúttal a 13. századba, a tatárjárás korszakába kalauzolja el az olvasót. A könyv az 1241-1242. évi magyarországi események ismertetésén túl választ keres arra a kérdésre is, hogy miért hívjuk tatárjárásnak a mongol inváziót, hogyan kerültek a mongol hadak Ázsia szívéből Magyarországra, miként sikerülhetett nekik meghódítani egész Kelet-Európát. Mindennek tükrében újszerű válaszok születtek azokra a sokszor tárgyalt felvetésekre is, hogy lehetett-e esélye a sikeres ellenállásnak Magyarországon, IV. Bélát, illetve az ország belpolitikai feszültségeit okolhatjuk-e a kudarcokért. Végül a Nagy Mongol Birodalom és a Magyar Királyság további kapcsolatait is felvázolva, a könyv magyarázatot keres arra is, hogy a magyarság miként kerülhette el a kelet-európai népek jelentős részét "eltüntető" vagy átformáló mongol hódítás legsúlyosabb következményeit.
192 oldal
1990 Ft
Matthias Keidel
A migrén a leggyakoribb krónikus megbetegedések egyike. A kötet szerzője, Matthias Keidel pszichiáter a Bayreuthi Kerületi Kórház Neurológiai Klinikájának főorvosa szakszerű felvilágosítást nyújt a betegség történetéről, előfordulásának gyakoriságáról, kiváltó okairól, típusairól és fázisairól, továbbá patogeneziséről, diagnosztikájáról, terápiájáról és lehetséges megelőzéséről. Külön kitér a nők és gyermekek esetében figyelembe veendő sajátos szempontokra, a függelékben pedig közread egy ,,migrénellenőrző listát" is.
A magyar olvasók kedvéért a kötetben közreadjuk a Magyar Fejfájás Társaság diagnosztikai fejfájásnaplóját, valamint a magyarországi fejfájás-centrumokról és szakrendelések teljes listáját és elérhetőségét.
136 oldal
1990 Ft
Angela Schuh
Az emberek több mint fele érzékenyen reagál az időjárási hatásokra. A balesetet, sérülést szenvedők és azok, akik műtéten vagy súlyos betegségen estek át, még inkább. Könyvünk az időjárás és az egészség kapcsolatát elemzi, leírja a megelőzés módjait és a terápiás módszereket, de nem feledkezik meg az időjárásnak az egészségre gyakorolt pozitív hatásairól sem.
A könyv szerzője, Angela Schuh az orvosi klimatológia szakértőjeként a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem Egészség- és Rehabilitációtudományi Intézetének professzora.
140 oldal
1990 Ft
Buzinkay Géza
1848. március 15-én este húszezres tömeg szabadította
ki fogságából Táncsics Mihályt, ezzel is demonstrálva
a sajtószabadság életbe lépését. Az első világháború
vesztes befejezése és a forradalmak a cenzúra
bevezetésével, a papírfelhasználás korlátozásával, a
lapok többségének betiltásával pedig szinte a
kiindulópont elé vetették vissza a sajtó helyzetét. A
két eseménysor közé eső hetven évben a magyar
sajtóélet páratlanul felvirágzott, utóbb is ritkán
látható, magas színvonalon működött.
A magyar sajtó aranykora a hazai közélet
demokratizálódásának egyik fontos fejezete. A sajtó
szervezetrendszerét, működésének társadalmi és jogi
kereteit, kiadványait és munkatársainak sokaságát
mutatja be ez a kis kötet, mely nemcsak a téma
tankönyve lehet, hanem tanulságos és szórakoztató
olvasmány is.
152 oldal
1990 Ft
Bóka Éva
Ez a könyv a nemzetekfelettiséghez vezető hosszú utat
mutatja be az eszmék, a joggyakorlat, és a valóság -
egymással szoros kölcsönhatásban levő - hármas
síkján: rövid és közérthető formában összefoglalja az
európai integrációs elméletek 1945 utáni közötti
történetét.
Megismertet az európai politikát jellemző két irány
(föderalista kontra antiföderalista) közötti
küzdelemmel, melynek során a nemzetekfelettiséget
támogató európai föderalisták lépésről-lépésre
kivívták a szuverén nemzetállamiság dogmájának a
meghaladását, és létrehozták a nemzetek feletti
európai intézményeket: az Európai Parlamentet, az
Európai Bizottságot, és az Európai Bíróságot.
160 oldal
1990 Ft
Polonyi Péter
Ez a karcsú kis könyv korántsem szabályos
történelemkönyv, a Kína történetét mondhatni első
kézből ismerő szerző pedig nem arra a képtelen
feladatra vállalkozik, hogy néhány tucat oldalon
ismertesse a nemcsak a térképen hatalmas kiterjedésű
ország, de az itt lakó nép id&amp;otilde;ben is szinte
felmérhetetlenül hosszú múltra visszatekint&amp;otilde;
történelmét. Nem túlzás azt mondani, hogy a kínaiak
rendelkeznek a világ leghosszabb folyamatos
kultúrájával, amely mintegy 5000 éves múltra
tekinthet vissza.
Polonyi Péter nagyívű esszéjének tárgya Kína múltja,
vagy pontosabban: a jelen előzménye &amp;#8211; a legendák
ködébe vesző kezdetektől a legutóbbi időkig. A
változó dinasztiákon és idegen hódítók uralmán,
reformokon és parasztlázadásokon át, a hol elemeire
hulló, hol er&amp;otilde;s kézzel ismét egybemarkolt ország
szédítően bonyolult történetében azt keresi, hogy mi
a folytonos, mi a változatlan az els&amp;otilde; császároktól a
mai pártfőtitkárokig.
92 oldal
1600 Ft
Kovács Zsolt
`A farkas természetének, környezethez való
viszonyának és hazai állományának bemutatása csak egy
része a könyvnek. Megpróbáltam leírni az egyszerű nép
és a farkas viszonyát is, ismertetni, hogyan váltak
be az egyes vadászati módszerek, milyen furfangos
csapdákat eszelt ki vagy vett át külföldről a
jobbágyság, a parasztság. Írok azokról a vadászati
módszerekről, amelyekkel évszázadokon át pusztították
és sajnos pusztítják ezt a nemes ragadozót.
Igyekeztem bemutatni, honnan származik a
farkasgyűlölet, miért lett ez a vad a gonoszság,
mohóság és szexuális étvágy megtestesítője.
Elkalandozom egy kicsit az elmúlt évezredekben,
évszázadokban, hogy végül leírhassam, miképp tudott
és tud együtt élni a világ egyik legpompásabb,
félreismert ragadozója és a Föld vélt ura, a Homo
sapiens.` (Részlet a szerző előszavából)
128 oldal
1600 Ft
Honti Katalin
Honti Katalin dramaturg, esszéista, műfordító,
alternatív drámapedagógus. Színház című könyve a
színház történetének legfontosabb állomásait mutatja
be a görögöktől az abszurd színházig, hangsúlyozottan
a színház, és nem a drámaírás szempontjából. A rövid,
világos és áttekinthető mű célja, hogy egy-egy
korszak színházát élményszerűen jelenítse meg.
Lapjain korabeli dokumentumok alapján elevenedik meg
a színtér, a színészek, a közönség. Megjelennek az
egyes korszakok legfontosabb drámaírói és
színdarabjai, megjeleníti a színház egész
létformáját. A szerző biztos kézzel válogat. Nem
törekszik teljességre és nem engedi, hogy a hatalmas
anyag nyomást gyakoroljon az olvasóra: könnyed hangon
mesél, és mégis minden alapfogalmat világosan
megmagyaráz. És mint a színház maga, a könyv is az
élet legfontosabb dolgairól szól.
128 oldal
1600 Ft
Bernhard Lang
Van-e élet a halál után? A túlvilágon vajon
örökéletűek leszünk-e? És milyen is az a túlvilági
mennyország, avagy a pokol? A vallástörténész szerző
végigveszi a Hádesz és a pokol, a mennyország és a
paradicsom ókori és kora keresztény forrásokban
található leírásait, majd pedig a túlvilágba vetett
hit történetének egyes állomásait a késő ókortól
kezdve napjainkig. Azok a gondolkodók is helyet
kapnak a kötetben, akik filozófiai megfontolásból
vagy a modern természettudományi fejlődés hatására
elutasítják a túlvilágba vetett hitet. Így válik
teljessé az a kultúrtörténeti és szellemtörténeti
áttekintés, amit a szerző erről az embereket mindmáig
izgató kérdésről nyújt.
128 oldal
1600 Ft
Csigó Zita
A könyv maradékok felhasználásával mutat új, izgalmas recepteket. Az első fejezetbe olyan ételek kerültek, amelyek a hűtőszekrény és a kamra maradékaiból készültek. A második fejezet készételeket alakít...
Greta Thunberg, Svante Thunberg, Beata Ernman, Malena Ernman
Ég a házunk, közben mi ülünk az asztalnál és veszekszünk. Egyesek szerint nem is ég. Mások szerint nem teljesen biztos, ezért várjunk, amíg több bizonyítékunk lesz. Néhányan azt mondják, igenis ég, azonnal...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ