"ahol még ott rejtőzhet / isten arcának finom lenyomata" (Prae.hu)
(kiadvány: Tűzvészkert)

"Al BertoTűzvészkertjét olvasni megrázó" – írja új szerzőnk, Balogh Gergő. Hogy miért, azt hajtás után alaposan meg is indokolja.  

Al Berto Tűzvészkertjét olvasni megrázó. Verseiben újra és újra az elszigetelődés, a tér és az idő egyszerre túlzott szűkössége és tágassága, a szerelem és a magány, az emlékezés keserű öröme jut szóhoz. A test és a nem organikus világ, a csend és a nyelv burjánzása, pusztulása. Események, amelyeken már nem lehet változtatni, és a betegség, amit nem lehet gyógyítani.

Abban, hogy a kötet elhelyezhetővé váljon poétikatörténetileg, valamint a költői életműben, a könyvhöz írt utószó rendkívül sokat segít. Azok számára, akik hozzám hasonlóan semmilyen vagy csak igen csekély ismerettel rendelkeznek a portugál nyelvű költészet remekeiről, egyenesen nélkülözhetetlen, és ezért a felelőssége is nagy. Nem egy hazánkban már jól bejáratott nevet vagy viszonylag ismert irodalmat kell ugyanis közérthetően és több perspektívából bemutatnia, hanem egy olyan kultúrát és költőt, mely eddig legfeljebb a szűkebb szakmai olvasóközönség figyelmére tarthatott számot. Akárcsak az utószó, a fordítás is Urbán Bálint munkája. A szövegek gördülékenyek, a szavak odaillők. Szimpatikus a portugál nyelvű verscímek szerepeltetése a magyar fordítás mellett, ugyanakkor egy kissé felemás megoldás benyomását is kelti. A kötet így félúton helyezkedik el az egy- és a kétnyelvű verseskönyvek között. Felvillantja az eredeti szövegeket, de alapvetően hiányként teszi érzékelhetővé azokat.


A könyv két egységre oszlik: az első önálló címmel ellátott versek gyűjteménye, míg a másodikat a Rimbaud halála címet viselő ciklus darabjai teszik ki. A Tűzvészkert nyelvének tekintetében talán a legszembetűnőbb, hogy az aposztrofikus, sőt sokszor felszólító modalitású beszédmód milyen erőteljesen uralja a kötet első részének verseit. Már a nyitóvers (üzenet) felütése is felszólít: "figyelj rám" –, hogy aztán további utasításokat adjon, például: "oda menj"; "építs"; "ne feledd". Ezek az utasítások már csak azért is figyelmet érdemelnek, mert az egy másik nap vagy az évszakváltás című versek éppen az üzenetben háromszor is felbukkanó "hagyd"-dal teremtenek kapcsolatot:
 
hagyd hogy beborítsanak a kassziopeiafák
és a savmarta őrült mogyorók
kiemelkedjenek a repülés szédületében – hagyd
hogy az ősz elhozza a madarakat és a méheket
hogy az éjszakát
szűk szíved édesében töltsék – hagyd
(üzenet)
 
később majd
hagyom hogy a nap
tovatűnjön a felszálló hajóval
ami a rossz híreket szállítja
és az elfelejtett dolgok átható szagát
(egy másik nap)
 
hagyod hogy a nyár finoman rácsússzon
az ősz ragyogó rezére és
az első esőkkel elkezdesz írni
(évszakváltás)
 
A versek közötti átjárás lehetősége elbizonytalanítja az én és a te pozícióját, ahogy ez a poétikai megoldás az émile levele és a válasz émile-nek esetében is megfigyelhető: az én mint olyan széttagolódik a különböző megszólalásokban. Innen nézve, némileg elsietetten akár azt is mondhatnánk, hogy a Tűzvészkert két nagyobb egysége közti határ nyelvi határt is létesít. A Rimbaud halálában két versszakon (I/5; IV/1.) kívül – noha tematikus szinten számos motívum (város, hajó, emlékezés stb.) ismétlődik – nem fedezhető fel nyoma a más versekkel való párbeszédnek. A korábbiakhoz képest viszont rendkívüli mértékben megnövekszik az első szakaszban korlátozottabban jelenlévő személyesség és vallomásszerűség poétikai szerepe.

[...]

A teljes cikk itt olvasható »

Forrás: Balogh Gergő, Prae.hu, 2017. márc. 11.

2017-03-11 12:59:27
Bourdeaut, Olivier
Fordította: Tótfalusi Ágnes
Egy kisfiú meséli el családja titokzatos tündöklését és bukását. A tehetős család mintha a világon kívül élne, barátok, mulatságok töltik ki napjaikat hol Párizsban, hol spanyolországi villájukban. A szülők...
Kovács András Ferenc
"Örömzene darabokban"
Kovács András Ferenc hatvanadik születésnapjára maga válogatott verseket eddigi életművéből, így a zenei témákban és motívumokban gazdag kötet tekinthető a formabravúrjairól híres költő lírai önarcképének,...
Závada Pál
Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei - a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és magánemberek, barátok és vetélytársak,...
Schein Gábor
Az újrakezdés regénye
Kiefer, a magányos és elszigetelt kisvárosi számtantanár fokozatosan kénytelen rádöbbenni arra, hogy addigi élete és hivatása tarthatatlan és értelmetlen. Mindezt jegyzeteiben akkurátus pontossággal rögzíti...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ