Szálinger Balázs - 360°
Megjelenés ideje: 2016-10
ISBN: 9789631434002
80 oldal
Méret: 110 x 170
Ára: 1990 Ft
E-könyvben is
360°
Szálinger Balázs új kötete részletekben gazdag nagytotál, lírai körpanoráma. Nem egyetlen pillanatfelvétel, hanem felvett pillanatok páratlanul izgalmas sorozata. A 360° lapjain egy teljes világ bontakozik ki fokról-fokra: tájjal és idővel, újabb és újabb rétegekkel. Természettel és történelemmel, illetve e kettő szintéziseként: természettörténettel. Szálinger ebben a kötetben - éppen a térkép metaforáján keresztül is - új poétikai úton indul el: szabad verseiben messzebb kerül a zárt, szabályos formáktól, az alanyiságtól és a tárgyszerűség, egyfajta visszavont személyesség lesz a hangsúlyosabb a szabálytalan szépségű nyitott szerkezetekben.
„A 360° új lírai kísérlet, mely a teljességet imitálva tekinti át a vidéket, és a romlást tudomásul véve, hűvösen rögzíti a látványt: magyar tájat, magyar ecsettel.”
Deczki Sarolta: Ex libris – Élet és Irodalom, 2017. október 20.

„Mintha minden Szálinger-versben csak az érzékelt valóság felszínét súrolnánk, de érezzük, hogy kicsit mélyebben működik valami titokzatos erő, de talán soha nem tudjuk meg, mi is az. Ennek a költészetnek ez a legnagyobb erőssége, s éppen ebben érezhető, hogy Szálinger költészete legutóbbi kötetével jelentős fordulatot vett.”
Szénási Zoltán: Szövegbe zárt tér-idő diszkontinuumok – Új Forrás, 2017. október

„Érdekesség, hogy az élet elemi akarása, a jó morális tapasztalata a bizonyos versekben megnyilvánuló szarkazmus és irónia ellenére is az önmaga csupasz, közvetlen minőségében van jelen, ettől derű költözik a 360° beszédmódjába, mely kötetet a nagyfokú tudatosság és a kísérletező hajlam egyaránt jellemzi.”
Tinkó Máté: Az apa nélküli világ felmérése – Pannon Tükör, 2017/3.

„Szálingernek ezzel a kötetével sikerült úgy beállnia a még mind a tudományos, mind a művészeti szcénában új és mindezidáig kevéssé reflektált trendnek számító antropocén-diszkurzusba, hogy közben korábbi költészetének »őshonos környezetét« is megóvta, s ez feltehetően nemcsak saját pályájának, hanem a magyar kortárs költészetnek is egy – ha nem is 360°-os, de – fontos fordulópontja.”
Csécsei Dorottya: A hazaszerető topográfia fraktálszimmetriája – Szépirodalmi Figyelő 2017/4.

SAJTÓ

Nagygéci Kovács József: A kör teljes megismeréséhez szükséges „π”. Bárka, 2017/4.
Szálinger Balázs: Ez egyben maga az érintettség. (Interjú) Contextus.hu, 2017. 08. 09.

1978. augusztus 1-jén született Keszthelyen. Szülővárosában töltötte középiskolás éveit előbb a Római Katolikus Gimnáziumban, majd a Vajda János Gimnáziumban érettségizett. 2001-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem művelődésszervező szakán.
Závada Pál
Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei - a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és magánemberek, barátok és vetélytársak,...
Schein Gábor
Az újrakezdés regénye
Kiefer, a magányos és elszigetelt kisvárosi számtantanár fokozatosan kénytelen rádöbbenni arra, hogy addigi élete és hivatása tarthatatlan és értelmetlen. Mindezt jegyzeteiben akkurátus pontossággal rögzíti...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ