Szégyen az osztályrészük (Kötve-fűzve)

 A Magvető Kiadó a közelmúltban második alkalommal jelentkezik egy posztumusz megjelenő kézirattal, amelyet nemcsak a Kádár-rendszer tiltó ereje, hanem sok egyéb, a megjelenésre jótékony hatású legenda is körülleng. Rubin Szilárd Aprószentekje után most Hajnóczy Péter Jelentések a süllyesztőből című, meglehetősen hibrid és heterogén műfajú szövegéről van szó, melyet monumentálisnak tűnő munkával végül Nagy Tamás szerkesztett egységes kötetté.

A teljes szöveg középpontjában Az elkülönítő című novella áll, amely 1975 októberében jelent meg a Valóság folyóiratban, szinte azonnal országos botrányt, intézkedések és álintézkedések tucatját kiváltva.

A történet főhőse Szépvölgyi Aliz, aki akaratán és önhibáján kívül kerül a szentgotthárdi elmebetegeket (is) ápoló szociális otthonba, ahonnan - rövid idő után kiderül - nincs visszaút, miközben a lakását is elveszik. Az otthonba kerülés pillanatától okok és okozatok kusza hálója lengi körül: a kijutás akadályává az válik, hogy nincs lakása, miközben éppen azért került be az intézetbe, hogy attól is megfoszthassák. A minden szakmaiságot - konkrétan orvosi és szakértői véleményeket - nélkülöző döntések pedig megállíthatatlanul sodorják a főhőst a kiút állandó hajszolásába. Hajnóczy történetének minden szava valós dokumentumokon alapul, hősei nem fiktív hősök, ahogyan az általa leírtak között sincs egyetlen olyan momentum sem, amely képzeletének szüleménye volna.

A Hajnóczy által bemutatott világban, akár Foucault "bolondjainál", nincs különbség betegség és betegség vagy éppen idegenség és idegenség között. "…'Kicsapongó', 'imbecillis', 'tékozló', 'nyomorék', 'zavarodott elméjű', 'szabados', 'hálátlan fiú', 'tékozló apa', 'utcalány', 'tébolyult'. Semmi jele, hogy bármilyen különbséget tennének közöttük: ugyanaz az elvont szégyen az osztályrészük." A kirekesztés gesztusa pedig "nem korábban fel nem ismert, a megszokottságban rejtve maradt idegeneket szigetelt el, hanem idegeneket kreált, mégpedig oly módon, hogy a társadalmi környezet számára megszokott arcokat eltorzítva bizarr figurákat hozott létre belőlük, akikre többé senki sem ismert rá. Ott hívta létre az "Idegent", ahol senki sem gyanította a létét…"

Miután azonban Hajnóczy hősei hivatalosan is idegenekké válnak, egyben megbélyegzettekké is, nincs az a munkahely, nincs az a társadalmi közeg, amelyben ezt a stigmát letörölhetnék magukról. Az elidegenítetté változtatás pedig a legjobb stratégia arra, hogy valakit könnyedén eltöröljenek a föld színéről is.

A Jelentések a süllyesztőből teljes szövegének olvasata rendkívül problematikus, a megjelenés idejéből visszanézve számos kérdést vet fel. Egyrészt nehéz megítélni, milyen helyet foglal el a szöveg a teljes életműben, miközben mindvégig figyelnünk kell arra, a szöveg nyolc éven keresztül, Hajnóczy nyilvánosság elé lépésétől közel a haláláig íródott. Mindeközben a szerző - akár egy dokumentumszínházban - biztosít minket arról, s ezt a bíróság is megteszi, hogy a szöveg minden információja, a teljes korpusz minden dokumentuma az általa meghallgatott interjúalanyoktól, az általa átnézett iratokból való. Ő maga mindössze stiláris jellegű javításokat illesztett be, a szöveg belső logikája pedig azt súgja, a történések kronologikus sorrendjén sem igen változtatott.

A teljes cikk itt olvasható »

Forrás: Antal Nikolett, Kötve-fűzve, 2013. október 6.

2013-10-06 13:30:15
Bourdeaut, Olivier
Fordította: Tótfalusi Ágnes
Egy kisfiú meséli el családja titokzatos tündöklését és bukását. A tehetős család mintha a világon kívül élne, barátok, mulatságok töltik ki napjaikat hol Párizsban, hol spanyolországi villájukban. A szülők...
Kovács András Ferenc
"Örömzene darabokban"
Kovács András Ferenc hatvanadik születésnapjára maga válogatott verseket eddigi életművéből, így a zenei témákban és motívumokban gazdag kötet tekinthető a formabravúrjairól híres költő lírai önarcképének,...
Závada Pál
Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei - a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és magánemberek, barátok és vetélytársak,...
Schein Gábor
Az újrakezdés regénye
Kiefer, a magányos és elszigetelt kisvárosi számtantanár fokozatosan kénytelen rádöbbenni arra, hogy addigi élete és hivatása tarthatatlan és értelmetlen. Mindezt jegyzeteiben akkurátus pontossággal rögzíti...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ