Za-ka-to-ló ma-si-nák (Prae)
(kiadvány: All Machine)
Az All machine a működési elvek gyűjteménye, a legtágabb értelembe véve. Legyártja a világot. Leírja a gyártási folyamatokat. Azt, ahogy a gépek dolgoznak, húznak és vágnak, majd formába öntenek. Mindegy, élő vagy élettelen a nyersanyag. A gépek nem számon kérhetőek, nem vádolhatóak, a saját működési elvük szerint dolgoznak, előre programozott mozdulatsorokkal.

Ám tévedés azt hinni, hogy Tóth Kinga kötete jajgatás a dehumanizáló világ felett, vagy a gépek uralma miatt. Nem.  Leginkább egy szintén nemrégiben megjelent kötettel, A hercegprímás elsírja magát című verseskötettel vélem rokoníthatónak Tóth Kinga művét. Akárcsak Nemes Z. Márió kötetében, itt sincs már éles határokkal elválasztott alany, tárgy, szubjektív, objektív. Míg azonban Nemes Z.-nél a természettel „van egyben” az ember, egy emberen túli tájban, a természet és az ember egybeszövődésében, addig Tóth Kingánál a gépek és az emberek, élőlények között fedezhető fel hasonló jelenség.

Nem úgy egyesül a gép és az ember, mint a Robotzsaruban vagy Darth Vaderben: nem simulnak törésmentesen egymásba ezek a különböző dimenziók. Kölcsönös feszültség figyelhető meg, és egyfajta központ nélküliség. Nincs középpontba állítva az ember – erről már rég lemondott a posztmodern utáni attitűd –, de torz bálványistenként sincs piedesztálra emelve a gép. Új mondanivalók megfogalmazása zajlik egy olyan hibridnyelven, mely sem a gépek, sem az emberek nyelve.

Az All machine nyelve. Ennek viszont megvan az ára: az oda-vissza ható, elmozduló felületek, élek, kemény anyagok elcsúsznak egymáson, egymásnak feszülnek, és ez darabos, töredékes és nehézkes folyamat olyan, akárcsak a nagy monstrumok működése.

A versszakok is követik ezt a különös ritmust, semmi egymásba simulás, harmónia: ha mégis, az nem ad hoc „Sweet harmony”, hanem egy-egy gépalkatrész kemény munkájának eredménye: kicsiszolta, befúrta, odaillesztette az egyik anyagot a másikhoz zakatolva, kattogva, erővel, csak így, csak ezért tűnhetnek egybetartozónak.

A versek szerkezete tehát követi a tematikát: a levágott, egymásba illesztett sorokat mintha a futószalagról emelték volna le, és tették volna egymás mellé. A mondatok is egy-egy ütés: szikárak, tömörek, a masinák zakatolása érezhető bennük.

Első észrevételeimet hazudtolnám meg, ha túl akarnám magyarázni ezt a jelenséget, mégis megkerülhetetlen, hogy felvillanjon korunk individualista konzum-, ám egyúttal szolgai világa: mindenki csak működik, és rugalmatlan, ha két ember össze akar forrni bármilyen értelemben, azt kemény csiszolás, tiplizés, vágás, deformálás előzi meg, a végeredmény pedig óhatatlanul magán viseli a munkálatok jegyeit.

Az All machine szerzője viszont nem akar leszólni a megvilágosult költő felsőbbségével, ő a működés anyagi viszonyaira figyel, a kölcsönhatásokra, az egymáson elmozduló felületek változásaira. A kötetnyitó versben, a Balerinában így írja le a zenélő dobozka működését, aprólékosan, tárgyilagosan, miközben kiderül, magának a „balerinának” milyen emberfeletti/gépfeletti erőfeszítésbe és fájdalomba kerül minden egyes „fellépés, szereplés”, minden egyes doboznyitás:

„csomózva a zsinór

a zsinór a lányra

tekerve olyan

mint a csipkegallér

ez falazófonal

a lány támpillér

rajta nyugodt vagy feszül

a zsinór többszörös tekerés

ugyanennyiszeres fordulatszám

alakja változtatja a helyét

az emelvény elindított

mozgása miatt ki-be

nyit-zár a doboz

ernyed vagy levegőt kér

a lány rózsaszínű mint

az áldozatok

a második fázisban

balerinává változik”

Tóth Kinga az All machine verseiben úgy tud a lírai én személyes traumáiról, szubjektív érzéseiről számot adni, hogy közben az értelmesen, logikusan és megszerkesztetten működő gépezetek, illetve a kényszerű mozgások, reakciók, folyamatok nem állnak le, mert nem is állhatnak le: „a világ forog”.

[...]

A teljes cikk itt olvasható »

Forrás: Csepcsányi Éva, Prae.hu, 2014. július 16.

2014-07-16 12:24:25
Bourdeaut, Olivier
Fordította: Tótfalusi Ágnes
Egy kisfiú meséli el családja titokzatos tündöklését és bukását. A tehetős család mintha a világon kívül élne, barátok, mulatságok töltik ki napjaikat hol Párizsban, hol spanyolországi villájukban. A szülők...
Kovács András Ferenc
"Örömzene darabokban"
Kovács András Ferenc hatvanadik születésnapjára maga válogatott verseket eddigi életművéből, így a zenei témákban és motívumokban gazdag kötet tekinthető a formabravúrjairól híres költő lírai önarcképének,...
Závada Pál
Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei - a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és magánemberek, barátok és vetélytársak,...
Schein Gábor
Az újrakezdés regénye
Kiefer, a magányos és elszigetelt kisvárosi számtantanár fokozatosan kénytelen rádöbbenni arra, hogy addigi élete és hivatása tarthatatlan és értelmetlen. Mindezt jegyzeteiben akkurátus pontossággal rögzíti...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ