Mint a régi szövetek… (Bárka Online)
(kiadvány: Szilánkok)

Rakovszky Zsuzsa első három regényéről elmondható, hogy történelmi időket elevenít fel, és (kisebb vagy nagyobb mértékben) szerepet játszik bennük a múlt felidézése, a visszaemlékezés. A kígyó árnyéka a XVII. században játszódik, A hullócsillag éve az 1950-es években, míg a VS egy 1889. november 1-jei naplóbejegyzéssel indul és egy 1901. október 5-eivel ér véget. A történelem feldolgozása azonban nem csak a regények, hanem a szereplők szempontjából is különös jelentőséggel bír, a főhősök saját múltjukat, történelmüket, megélt dolgaikat próbálják felidézni. A kígyó árnyéka rögtön a nyitómondatával egyértelművé teszi, hogy egy visszaemlékezést olvasunk („Írtam ezeket én, Ursula Binder, született Ursula Lehmann, vénségemnek és nyomorúságomnak napjaiban, az Úrnak 1666-ik esztendejében, igaz lelkiösmeretem szerint elmúlt életemnek, kiváltképp gyermek- és ifjúkoromnak dolgairól.”), a VS-ben pedig a naplót író Vay Saroltának kell felelevenítenie a régmúltat. (A hullócsillag évében nem érvényesül ilyesféle retrospektív látásmód, de a szöveg itt is utal rá, hogy nemcsak egy idősík – az 1950-es évek –, hanem egy másik, húsz évvel későbbi is létezik a műben.)

Mindezek fokozottan igazak Rakovszky idén megjelent regényére, a Szilánkokra is. Az első oldalak elbeszélője gyerekkora színterére, Sók városába tér vissza, ahol – fogorvosi kezelés miatt – a tervezettnél kicsit tovább kell maradnia. Az időt a rendelőben, az utcán és a temetőben rátörő emlékképek megfejtésével, körüljárásával tölti. A helyekhez, illetve az itt található fényképekhez, szobrokhoz kapcsolódó neveknek, személyeknek a könyvtárban és az interneten próbál utánajárni – nem sok sikerrel. Hat-hét „nyomorúságos külsejű” folyóiratszámon, egy könyvtári cédulán és egy újévi képeslapon kívül semmit sem talál. Ám ez épp elég ahhoz, hogy megkezdődjön a játék. Ahogy az elbeszélő fogalmaz: „Esténként […] azzal szórakoztam, hogy az emlékeim szilánkjaiból meg az újságokból szerzett információtöredékek alapján összeraktam ezeknek az embereknek valamiféle lehetséges történetét. […] megpróbáltam kitalálni a hiányzó részleteket, vagyishogy inkább fiktív történeteket építeni a meglévő kevés valóságos részlet köré.” (14–15.) Így születik meg tehát a regény, mely a XX. század első negyedében játszódik (a cselekmény – néhány pesti epizódtól eltekintve – végig Sókon zajlik). Amit kapunk, az nem a múlt pontos rekonstruálására tett kísérlet, hanem a képzelet szabadjára engedése; ennek ellenére ezek a történetek többet akarnak puszta szórakoztatásnál, a céljuk, hogy megőrizzék azok emlékét, akikből már csak egy képeslap, néhány poros újságcikk vagy egy könyvtári cédula maradt. Ugyanakkor ezek az „írásos emlékek” se vesznek el, ezek is helyet kapnak a regényben: az értékítéletektől mentes, végig a hátérben maradó narrátor elbeszélését időnként újságcikkek, levelek szakítják meg. Igaz, arra nézve a regény nem szolgáltat támpontot, hogy ezek fiktívek, vagy valóságosak-e, ám mégis, mintha ezek jelölnék ki a játék, a képzelet kereteit: az alkotónak olyan mesét kell kitalálnia, amelybe ezek tökéletesen beleillenek.

Emlékek, történelmi idő, vendégszövegek: az olvasó úgy érezheti, ismerős vizeken hajózik – a Szilánkok szépen illeszkedik Rakovszky regényeinek sorába. Ez így is van, ugyanakkor bizonyos tekintetben a Szilánkok mégis másnak, újnak mondható. Egyfelől, mert itt az elbeszélő nem a saját múltja, hanem mások emlékei után kutat; s talán éppen ezért úgy érezzük, hogy az életük alakulásában fontos szerepet játszanak azok a problémák, kérdések, melyek ezt a korszakot foglalkoztatták.

[...]

A teljes cikk itt olvasható »

Forrás: Hlavacska Andrá, BárkaOnline.hu, 2015. január 15.

2015-01-15 15:01:03
BECKETT, SAMUEL
Samuel Beckett Watt című regénye különös olvasmány, cselekményét leírni szinte lehetetlen. Watt-tal történnek bizonyos dolgok, tesz bizonyos dolgokat, részt vesz bizonyos beszélgetésekben, majd a történet...
DÜRRENMATT, FRIEDRICH
Fordította: Kurdi Imre
Az öreg hölgy látogatása mesteri dramaturgiájával, tragikomikus karaktereivel és sötét humorával a 20. század szorongó életérzésének emblematikus megtestesítőjévé vált. A darab, amely első bemutatóin a...
Závada Pál
Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei - a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és magánemberek, barátok és vetélytársak,...
Schein Gábor
Az újrakezdés regénye
Kiefer, a magányos és elszigetelt kisvárosi számtantanár fokozatosan kénytelen rádöbbenni arra, hogy addigi élete és hivatása tarthatatlan és értelmetlen. Mindezt jegyzeteiben akkurátus pontossággal rögzíti...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ