A kiengesztelődés töredékes ígérete (Gépnarancs)
(kiadvány: A végső kocsma)

“Legyen vagy ne legyen egyéni életünk; legyünk-e szabadok, vagy legyünk determináltak stb. De milyenek vagyunk? Sem szabadok, sem determináltak; sem egyének, sem a történelem teremtményei, hanem minden elképzelhető és elképzelhetetlen szituációban élni képes – mindenre képes lények: épp ez a probléma.”

Legújabb könyve címének a megválasztásával Kertész Imre a számadás, a lezárás, a végső leltár elkészítésének szándékát sugallja: A végső kocsma. Még inkább ezt sugallja a német fordítás címe: Letzte Einkehr. Kézenfekvő e magyarul írott szöveg értelmezéséhez a  német címet kiindulópontként választani, hiszen a fordítás jelent meg korábban, másrészt maga a szerző számol be arról különböző (az öniróniát nem teljesen nélkülöző, nagyon pontos) megfogalmazásokban, hogy műveinek német fordítása sokszor ismerősebben cseng számára, mint az eredeti.

Ráadásul a magyar cím eleve idegenséget sugall, hiszen a kocsma jelzője József Attila óta a “mai”. A Végső kocsmát azonban mégis összeköti az Ars poeticával a túllépés, a transzcendencia igénye. Ám míg a költő  célja “az értelemig és tovább” haladni, addig az írót a “nihilizmusig és tovább” vezeti az írás.  Mint Heidegger fogalmaz: “… ahelyett, hogy leküzdeni akarnánk a nihilizmust, meg kell próbálnunk előbb betérni (einkehren) a lényegébe. Ez a lényegébe való betérés az első lépés, amely révén magunk mögött hagyjuk a nihilizmust”. S bár Kertész talán egész életművében még csak utalást sem tesz a Kehre filozófusára – ahogyan József Attilára sem –, a Kaddis, e Celan-témára írott, bernhardi virtuozitású variációsorozat záróimája (“hadd merüljek el mindörökké, Ámen”) akár ha ezt az első lépést szándékozott volna szemléltetni.

A Kertész művében a nihilizmus perspektívájából értett “Einkehr” szó történetileg legalább  két,  egymással tartalmilag összekapcoslódó jelentést ad vissza: “visszavonulás a lélekbe”, “megtérés”. “Az emberek búvóhelyeket keresnek maguknak: falun, tengerparton, hegyeken. Te magad is szoktál effélére vágyni. Micsoda korlátoltság! Hiszen megteheted, amikor csak akarod, hogy önmagadba visszavonulj. Mert az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem vonulhat, mint saját lelkébe, különösen ha olyan a belső világa, hogy beletekintve azonnal teljes békesség tölti el. A békesség pedig azonos a lélek harmóniájával. Ne vond tehát meg önmagadtól egyetlen esetben sem ezt a visszavonulást, s újhodj meg lélekben” – javasolja a lélek terápiájaként Marcus Aurelius. A visszavonulásnak, a magába fordulásnak ugyanaz a látszatra negatív konnotációja érhető itt tetten, mint később, Aurelius Augustinus nevezetes felszólításában: “Ne kifelé menj, hanem magadba térj vissza, a belső emberben lakik az igazság”. Ez a negatív konnotáció azonban összekapcsolódik a lélek megújhodásának a követelményével (s nemcsak Marcus Aureliusnál, hanem a keresztény gondolkodásban is: Bonaventuránál a lélek zarándokútja Istenbe az önmagába való visszatérést jelenti, hiszen a lélekből mint tükörből az isteni képmás ragyog vissza). Röviden: a befelé fordulás  összekapcsolódik a megtéréssel.

[...]

A teljes cikk itt olvasható »

Forrás: Gépnarancs.hu, 2014. október 19.

2014-10-19 15:22:14
Lispector, Clarice (1920–1977)
Fordította: Bense Mónika
Egy fiatal lány a dzsungelből Rio de Janeiróba kerül gépírókisasszonynak: vajon az ő ártatlansága lesz erősebb vagy a nagyváros nyüzsgése? Ezt a történetet meséli el Clarice Lispector, vagyis az a férfi,...
Davis, Lydia
Fordította: Mesterházi Mónika
Abszurd történetek a hétköznapokról
Lydia Davis különleges novellái megújították a műfajt, és a kortárs amerikai irodalom megkerülhetetlen figurájává tették szerzőjüket. A flash fiction koronázatlan királynője olyan egyetemes emberi tapasztalatokat...
Závada Pál
Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei - a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és magánemberek, barátok és vetélytársak,...
Schein Gábor
Az újrakezdés regénye
Kiefer, a magányos és elszigetelt kisvárosi számtantanár fokozatosan kénytelen rádöbbenni arra, hogy addigi élete és hivatása tarthatatlan és értelmetlen. Mindezt jegyzeteiben akkurátus pontossággal rögzíti...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ